Jste zde: Nástroje STIMZET > Technologie > řezné podmínky vrtáky 5xD

Doporučené řezné podmínky pro vrtáky střední řady 5xD

Kód
posuvu
Rozměr vrtáku D(mm)
0,3 0,8 1,3 2,0 2,5 3,15 4,0 5,00 6,5 8,0 10,0 12,5 16,0 20,0 25,0 31,5 40,0 50,0 63,0 80,0
Posuv S (mm/ot)
A 0,015 0,020 0,025 0,032 0,032 0,040 0,050 0,063 0,063 0,080 0,100 0,125 0,125 0,160 0,200 0,250 0,315
B 0,020 0,025 0,032 0,040 0,040 0,050 0,063 0,080 0,080 0,100 0,125 0,160 0,160 0,200 0,250 0,315 0,400
C 0,025 0,032 0,040 0,050 0,050 0,063 0,080 0,100 0,100 0,125 0,160 0,200 0,200 0,250 0,315 0,400 0,500
D 0,008 0,020 0,025 0,032 0,040 0,050 0,063 0,063 0,080 0,100 0,125 0,125 0,160 0,200 0,250 0,250 0,315 0,400 0,500 0,630
E 0,010 0,025 0,035 0,040 0,050 0,063 0,080 0,080 0,100 0,125 0,160 0,160 0,200 0,250 0,315 0,315 0,400 0,500 0,630 0,800
F 0,012 0,030 0,040 0,050 0,063 0,080 0,100 0,100 0,125 0,160 0,200 0,200 0,250 0,315 0,400 0,400 0,500 0,630 0,800 1,000
G 0,020 0,040 0,050 0,063 0,080 0,100 0,125 0,125 0,160 0,200 0,250 0,250 0,315 0,400 0,500 0,500 0,630 0,800 1,000 1,250
H 0,080 0,100 0,125 0,160 0,160 0,200 0,250 0,315 0,315 0,400 0,500 0,630 0,630 0,800 1,000 1,250 1,600

Příklad: 33 F = řezná rychlost 33 m/min, posuv F (mm/ot) z tabulky dle průměru vrtáku, viz výše.
 

HSSCo
Norma 221121, 221135,
2913, 221131, 2914,
221140, 221155
2931   2909
2910
2911
2912
2907GT 2907, 221127
2908, 221143
2907UFL
2907ti 2906
221148
Typ T1000 Ti
DIN 338, 345 338 338 338 338 338, 345 338338, 345
Typ RN, LN RN RW, LW RH, LH GT100 RN, LN, UFL RTiRN
povlak TiN
materiál HSS HSS HSS HSS HSSCo HSSCo HSSCo HSSCo8
v(m/min) kód posuvu
1 Nelegované oceli Pevnost v tahu
N/mm2
Tvrdost
HB
CH*
konstrukční 400 - 500 E 29 E 36 F
500 - 850 E 23 E 29 E
automatová < 850 E 29 E 36 F
850 - 1000 E 23 E 29 E 25 E 25 E 25 E 25 E
k zušlechtění 400 - 700 E 29 E 36 E
700 - 850 E 23 E 29 E 25 E 25 E 25 E 25 E
850 - 1000 E 15 D 14 D 14 D 14 D 14 D
cementační 400 - 750 E 29 F 36 F
2 Legované oceli Pevnost v tahu
N/mm2
Tvrdost
HB
k zušlechtění 850 - 1000 E 18 D 16 D 16 D 16 D 16 D
1000 - 1200 E 13 C 13 C 13 C 13 C
cementační 800 - 1000 O 16 D 14 D 14 D 14 D 14 D
1000 - 1200 O 11 D 11 D 11 D 11 D
nitridační 850 - 1000 E 14 D 13 D 13 D 13 D 13 D
1000 - 1200 O 9 C 9 C 9 C9 C
pružinová < 330 HB O 7 B 7 B 7 B 8 B
nástrojová 500 - 850 E 14 D 18 D 16 D 16 D 16 D 16 D
850 - 1000 O 9 C 9 C 9 C 9 C
rychlořezná 850 - 1200 O 9 C 9 C 9 C 9 C
kalené oceli Hardox 400 400 HB E 5 C 5 C 5 C 9 D
kalené oceli Hardox 500 500 HB E 5 D
3 Korozivzdorné oceli Pevnost v tahu
N/mm2
Tvrdost
HB
feritická/martenzitická 500 - 850 O 13 D 13 D 13 D 13 D
martenzitická 500 - 850 O 9 D 9 D 9 D 9 D
austenitická/feritická 500 - 850 O 11 C 11 C 11 C 11 C
4 Litina Pevnost v tahu
N/mm2
Tvrdost
HB
šedá < 200 E/L 29 F 36 F 33 F 33 F 33 F 33 F
šedá 200 - 300 E/L 23 F 29 F 25 F 25 F 25 F 25 F
tvárná < 240 E 25 F 32 F 27 F 27 F 27 F 27 F
temperovaná < 300 E 18 F 23 F 20 F 20 F 20 F 20 F
5 Al a slitiny Al Pevnost v tahu
N/mm2
Tvrdost
HB
nelegovaný < 400 E 63 G
tvářené < 450 E 63 G
pro odlévání < 10 % Si < 600 E 56 G 72 G 56 G 65G 65 G
pro odlévání > 10 % Si < 600 E 45 F 63 F 50 F 50 F
6 Cu a slitiny Cu Pevnost v tahu
N/mm2
Tvrdost
HB
nelegovaná < 400 E 29 E 36 E 29 E 33 E 33 E 33 E 33 E
mosaz - krátká tříska < 600 E 56 F
- dlouhá tříska < 600 E 36 E 45 E 41 E 41 E 41 E 41 E
bronz - krátká tříska < 600 E/O 29 D 36 D 28 D 33 D 33 D 33 D 33 D
- dlouhá tříska < 600 E 22 D 29 D 25 D 25 D 25 D 25 D
7 Umělá hmota Pevnost v tahu
N/mm2
Tvrdost
HB
termostat L 14 D 18 D 14 D 16 D 16 D 16 D 16 D
termoplast E/L 22 E 29 E 22 E 22 E
8 Žárupevná ocel Pevnost v tahu
N/mm2
Tvrdost
HB
na bázi Fe < 650 O 8 A 8 A 8 A 8 A
na bázi Fe < 750 O 6 A 6 A 6 A 6 A
na bázi Cr-Ni 750 - 800 O 6 A 6 A 6 A 6 A
na bázi Cr-Ni 800 - 950 O 5 A 5 A 5 A 5 A
na bázi Cr-Ni 900 - 1100 O 5 A 5 A 5 A 5 A
9 Ti a slitiny Ti Pevnost v tahu
N/mm2
Tvrdost
HB
Ti a slitiny Ti < 700 O 4 D 3 C
Ti a slitiny Ti 700 - 1200 O 3 B 3 A

* CH - Chlazení: E = emulze, O = olej, L = vzduch

Pozn: pro stupňovité vrtáky (normy 221252-59) by řezná rychlost měla být zvolena podle velkého průměru a posuv podle malého průměru


Zpět na Technické informace