Jste zde: Nástroje STIMZET > (Služby) > povlakování

PVD povlakování nástrojů STIMZET

Kvalita řezných nástrojů je dána jejich geometrií, materiálem substrátu a zejména kvalitou povlaku. Tyto velmi tvrdé a otěruvzdorné vrstvy účinně chrání nástroj proti opotřebení na čele i hřbetu, snižují energetickou náročnost obrábění a zvyšují spolehlivost obrábění.

Běžně používané PVD povlaky:

  • TiN (nitrid titanu) - základní a nejdéle používaná vrstva. Mikrotvrdost od 20 – 25 GPa, barva zlatá. Je použitelný téměř ve všech aplikacích. Pokud uživatel není schopen přesně popsat, v jakých podmínkách hodlá PVD vrstvy nasadit, pak to bývá tento povlak. Výhodou TiN je dobrá elasticita a adheze.
  • TiAlN (titan aluminium nitrid) - mikrotvrdost 30 – 33 GPa, barva červenohnědá. Má výbornou odolnost vůči vysokým teplotám. V současné době vhodné pro vysokorychlostní obrábění.

Porovnání výkonnosti při vrtání

Zkoušený vrták:
vrták HSS DIN 338
průměr vrtáku: 6 mm
vrtaná hloubka: 15 mm
vrtaný materiál: 1.2379
pevnost materiálu: 800 N/mm2
chlazení: emulze 5%

Souhrnný přínos povlaků pro vrtání:

  • zamezení adhezního ulpívání třísek z obrobku na nástroji (zvláště u měkkých materiálů)
  • zamezení tvorby nárůstku na břitu nástroje
  • zmenšení tření nástroje vůči obrobku
  • zmenšení chvění soustavy stroj-nástroj-obrobek
  • zamezení vzniku studených svarů
  • možnost navýšení řezné rychlosti o 40 – 60 %
  • zvýšení trvanlivosti nástroje o 400 – 600 %
  • zvýšení produktivity, kvality a spolehlivosti výroby

Povlakování našich nástrojů:

Standardně dodáváme s povlakem TiN normu PN 2931 - DIN 338 RN.
S povlakem TiAlN dodáváme standardně normy PN 2905 T1000, PN 2907 T1000, PN 2915 T1000 a ZV3001 T1000.

Ostatní vybrušované nástroje povlakujeme podle požadavků zákazníka.

Tabulka doporučených povlaků pro vrtání a vystružování podle obráběného materiálu

Vaše dotazy ohledně povlakování ochotně odpoví
Dušan Gajdoš
tel: 571 87 87 21
mail: gajdos@stimzet.cz


Zpět na Technické informace

Použity materiály VUT Brno ústav strojírenské technologie a Liss Rožnov a.s.