Jste zde: Nástroje STIMZET > Technologie > úchylky

Technická část

Stanovení mezních úchylek průměru
řezné části výstružníku

Mezní úchylka průměrů řezné části výstružníků je navrhována dle tolerančního pole obráběné díry.
Dosažený rozměr vystruženého otvoru závisí v praxi na několika faktorech:

a) druh materiálu, který je vystružován a množství odebíraného materiálu
b) druh použité řezné kapaliny
c) úhel řezného kužele výstružníku
d) stav výstružníku v době použití
e) způsob upnutí a vlastní provedení operace


Při stanovení mezních úchylek pro výstružník na zhotovení díry s danou tolerancí je nutno přihlížet k výše uvedeným faktorům. Z těchto důvodů není možno stanovit pro výstružník mezní úchylky shodné s mezními úchylkami díry. Proto
se doporučuje pro stanovení vhodných mezních úchylek následující metoda:

Výpočet mezních úchylek:

Pro díry s tolerancí IT:

největší průměr výstružníku (dmax) se musí rovnat největšímu průměru díry (Dmax) mínus 0,15 IT (viz. obrázek).
Hodnota 0,15 IT se zaokrouhluje směrem k větší hodnotě na 0,001 mm.
nejmenší průměr výstružníku (dmin) se musí rovnat největšímu průměru výstružníku (dmax) mínus 0,35 IT.
Hodnota 0,35 IT se zaokrouhluje směrem k větší hodnotě na 0,001 mm.

Příklad výpočtu mezních úchylek:

Opracovaná díra 20H7
jmenovitý průměr díry 20,000 mm
největší průměr díry 20,021 mm
tolerance díry (IT), odpovídající toleranční značce H7, je 0,021 mm
hodnota 0,15 IT = 0,15 x 0,021 mm = 0,00315 = cca 0,004 mm
hodnota 0,35 IT = 0,35 x 0,021 mm = 0,00735 = cca 0,008 mm
Největší průměr výstružníku dmax = 20,021 mm -0,004 mm = 20,017 mm
Nejmenší průměr výstružníku dmin = 20 021 mm -0,008 mm = 20,009 mm

Příklad výpočtu mezních úchylek s použitím hodnot uvedených v tabulce:

Opracovaná díra 20H7
jmenovitý průměr díry 20,000 mm
horní úchylka jmenovitého rozměru výstružníku ..........0,017 mm
dolní úchylka jmenovitého rozměru výstružníku ..........0,009 mm
Největší průměr výstružníku dmax  = 20,000 mm +0,017 mm = 20,017 mm
Nejmenší průměr výstružníku dmin = 20 000 mm +0,009 mm = 20,009 mm


Zpět na Technické informace