T-A Průvodce použitím VBD

 • T-A systém (AMEC) má široké uplatnění jak na "starších" strojích (soustruhy, horizontální vrtačky), tak na nejnovějších CNC strojích se splněním určitých podmínek pro použití. Všechny nástroje jsou výhradně určeny pro vrtání do plného materiálu, až na některé výjimky (geometrie destičky FB a SP). Všechny držáky mají vnitřní chlazení pro přívod chladící kapaliny (vzduchu) k místu řezu. Pro různé aplikace (průměr, hloubka vrtání ...) je důležitá jak velikost tlaku chladící kapaliny, tak i množství (průtok l/min). Zcela obecně se dá říci, že u menších vrtaných průměrů je důležitý vyšší tlak kapaliny pro spolehlivý odvod třísek z místa řezu a u větších průměrů je důležitější průtok chladící kapaliny.


 • Zvolte pro aplikaci nejkratší možný použitelný vrták
 • Stáhněte si katalog . V katalogu je technická část, kde jsou uvedeny doporučené řezné podmínky, chlazení a řešení některých problémů, na něž můžete narazit. Pro volbu správné jakosti destičky, řezné rychlosti a posuvu použijte informace "doporučených řezných podmínek" uvedených v katalogu na straně 64-80.

 • Tyto řezné parametry jsou pouze výchozí podmínky, neberou v úvahu tuhost stroje nebo obrobku.
  Pro podrobnější návod použijte "Elektronický výběr nástroje - pselector", abyste zjistili:

     • doporučený druh břitové destičky
     • doporučenou řeznou rychlost
     • doporučený posuv
     • minimální požadavky na chlazení
     • minimální požadavky na příkon stroje

 • Zajistěte, aby byl držák nástroje bezpečně upnutý a aby jeho obvodové házení bylo max. 0,02 až 0,07 mm
 • Vyměnitelnou břitovou destičku (VBD) vložte do drážky držáku a upevněte šrouby TORX, které by měly být utaženy momentem podle tabulky na straně 61- Příslušenství držáku. . Drážka držáku by měla být čistá, bez nečistot nebo třísek.
 • Ověřte, že vnější průměr destičky je minimálně o 0,3 mm větší než je průměr těla držáku.
 • Když seřizujete novou aplikaci, ověřte před začátkem obrábění, že průtok chladící kapaliny přes nástroj je přiměřený.

 •    Doporučený postup:
     • Nejprve vyvrtejte otvor do hloubky 1xD
     • Třísky by měly být krátké, přirozeně zbarvené, ne bronzové nebo modré.
     • Změřte vyvrtaný otvor, abyste ověřili, že je v požadované toleranci.
     • Pokud je všechno v pořádku, pokračujte v obrábění zbývající části otvoru.
     • Ověřte si, že proces vrtání je klidný bez shlukování třísek.
     • Jestliže vznikají shluky třísek, zastavte vrtání a podívejte se na "Problémy a jejich řešení" na straně 80-81 katalogu.
 • Faktory ovlivňující výběr vrtáku:
     • Průměr otvoru
     • Hloubka otvoru
     • Množství vrtaných otvorů
     • Materiál obrobku
     • Podmínky při obrábění
  - Průměr otvoru
  Vrtáky s VBD T-A systému nelze použít pro otvory s průměrem menším než 9,5 mm. Maximální vrtaný průměr je 114,0 mm. Nejčastěji jsou používány vrtáky s VBD T-A systému v rozsahu průměru 12,5 – 30,5 mm.
  - Hloubka otvoru (L)
  do značné míry souvisí s průměrem otvoru. Poměr průměru a délky otvoru má velký vliv na výkon vrtáku a výsledný otvor. Malý poměr, tj. mělký otvor (v porovnání s průměrem), většinou znamená lepší stabilitu, tuhost, odvod třísek, přesnost, jakost povrchu a bezpečnost. Moderní vrtáky - T-A systém - jsou schopny vrtat až do hloubky 30xD. U delších vrtáků však rostou nároky na odvod třísky, což vyžaduje lepší přívod chladící kapaliny a větší drážky vrtáku. Delší vrták je rovněž méně tuhý, což má vliv na bezpečnost výroby a jakost otvoru.

Prodloužené délky držáků

Používáte-li prodlouženou délku držáků, vyvrtejte nejprve krátkým držákem vodící otvor do hloubky 1xD se stejným průměrem destičky.
Pozn.: Pro prodloužené a delší držáky by neměly být použity destičky ze slinutého karbidu.

Držáky XL a 3XL

Doporučené řezné podmínky a parametry chladící kapaliny jsou uvedeny v na straně 64-66 - "Doporučené řezné podmínky-destičky HSS" na straně 71 "Doporučení pro chladící kapalinu". Řiďte se pokyny v dolní části stránek pro stanovení koeficientu.

Pozn.: Nikdy nezačínejte obrábění držákem XL nebo 3XL bez řádného upevnění obrobku nebo přípravku. Může to způsobit poškození nástroje nebo zranění obsluhy.

   Doporučený postup:
   • Zhotovte vodící otvor do hloubky 2-3 x D při použití krátkého držáku a destičky o stejném průměru.
   • Do tohoto otvoru zajeďte držákem XL nebo 3XL, a to buď bez jeho rotace nebo s nízkými otáčkami vřetene(10 - 20 ot./min.).
   • Zvyšte rychlost a posuv na hodnoty doporučené v tabulce. Ujistěte se, že třísky jsou krátké a jsou vyplavovány chladící kapalinou z obráběného otvoru. V případě špatné tvorby třísky kontaktujte o pomoc AMEC nebo distributora.
   • Na konci vrtacího cyklu nevyjíždějte s držákem z otvoru s plnými otáčkami; zastavte vřeteno nebo snižte otáčky na 10 - 20 ot./min.

Vyměnitelné destičky pro navrtání a sražení hrany - SP

Použijte řezné parametry stejné jako pro standardní T-A HSS destičku, pro extra krátký nebo krátký držák.
Řezná rychlost by měla být vypočtena pro požadovaný průměr navrtání nebo sražení hrany.

Vyměnitelná destička pro rovné dno - FB (Flat Bottom)

Doporučené řezné parametry najdete v katalogu na str. 67 a 70 Doporučené řezné podmínky - Destičky pro rovné dno - FB".
Pokud se pokoušíte vrtat do plného materiálu, obraťte se prosím na AMEC nebo na nás o radu.